Sondning av ormar för matning och medicinering

Av John O. Hollister (mars 2002)
(Svensk översättning av Jakob Axelsson)

 
Figur 1. A. Kateterslangar. B. 35 ml spruta med påmonterad slang. Bilder tagna av författaren.

Jag skulle vilja använda detta utrymme för att dela med mig av min metod för att ’slanga’ mina ormar, dels för matning och dels för medicinering. Det finns många metoder att använda sig av men denna har fungerat för mig under många år. Jag föredrar den för matning framför pinkypumpen av två huvudsakliga anledningar. För det första så är den mycket billigare och enklare att rengöra För det andra så gillar jag inte att vara tvungen att mosa möss och inte heller klumparna vilka medförs av processen och som ibland sätter igen röret.

Metoden är enkel: en spruta av lämplig storlek med en passande kateter slang fästs på sprutans munstycke. Sprutor köper jag på apotek eller foderbutiker. Katetrar köper jag hos företag som tillhandhåller medicinsk utrustning. Sprutor kostar 2,50 till 8 kr beroende på storlek. Katetrar kostar mellan 20 och 45 kr beroende på storlek. Det slår definitivt att betala 750 kr eller så för en pinkypump.

Observera att en del sprutor har en krage runt munstycket vilket gör det svårare att få på slangen. Försök hitta sprutor med bara munstycket utan någon ring runt.

Jag skär bara av kateterslangen till önskad längd och fäster den vid sprutan. Det är ibland nödvändigt att utvidga änden på slangen lite så den passar över sprutans munstycke. För att göra detta använder jag en lödkolv med stor rundad spets. Värme bara upp lödkolven lite annars så smälter man slangen, för sedan slangänden över lödkolvsspetsen och fortsätt försiktigt dra över slangen tills en tillräcklig bit av slangen utvidgats. Jag brukar hälla kallt vatten på den uppvärmda biten så den inte krymper ihop igen då lödkolven tas bort.

Slangarna i figur 1A är #8 kateterslangar. Den genomskinliga, vilken jag föredrar, är en #8 FR (fransk) matningssond. Det finns många typer av katetrar men undvik de av gummi och håll dig till PVC-slangar. Min lokala affär som tillhandahåller medicinsk utrustning låter mig titta runt – förhoppningsvis är de lika trevliga där du bor. Sprutorna i figur 1A är 12 ml och 6 ml.

A.
  
B.
Figur 2. A och B. Närbilder av slangändarna. Bilder tagna av författaren
Figur 2 visar närbilder på ändarna. Den röda (figur 2A) har skurits till av en bit slang och ändan har skurits i vinkel för att lättare föra in den i ormens mun. De skarpa kanterna efter tillskärningen har jämnats till, litet lätt rundade. På den genomskinliga (figur 2B) har hålen markerats ut med vita pilar.

Sprutan i figur 1B är en 35 ml och uppenbart för användning till större ormar. Jag har även en 65 ml spruta men har inte varit tvungen att använda den än. Det är antingen en #16 eller #18FR kateter, 4,8 mm i utvändig diameter. Slangens diameter ökar i takt med numreringen. Jag gillar de genomskinliga slangarna vilka har rundad ända och skåror. De behöver man inte skära till och med den rundade ändan är riskan att skada djuret mindre.

Var noga med att inte sätta slangen för långt ner i ormen. För den förbi svalget och ner i magen men inte långt nog att punktera magsäcken. Det är oftast ganska enkelt att få ner slangen i ormen (med undantag av de som vrider och rullar ihop sig) men det måste göras försiktigt och noggrant, genom att använda väldigt lite tryck. Om du inte är säker så ta ut den och börja om igen. Jag har funnit att om man får in slangspetsen i tung-skåran framför munnen och försiktigt lirkar så öppnar de munnen. Jag håller ormen bakom och på sidorna av huvudet för att ha kontroll. Med större ormar hjälper det att ha någon som kontrollerar kroppen. Jag använder också lite matolja på slangen för att den skall glida in lättare. Skjut sedan försiktigt ner slangen tills den är nere långt nog, tryck försiktigt ner kolven tills önskad mängd mat eller medicin har administrerats.

Observera: använd väldigt lite tryck. Jag greppar knappt slangen. Om jag känner MINSTA motstånd så drar jag ut den och börjar om. Ormungar är speciellt ömtåliga. Det är även möjligt att få ner den i lungorna, vilket ju inte är något vidare bra.

När du administrerat en tillräcklig mängd, dra försiktigt ut slangen och sätt ner ormen och låt den krypa runt. Ibland kräks en någon orm men det händer sällan. Ge INTE för mycket. För en 20 cm lång orm brukar jag börja med 0,5 ml. Om den ser ut att klara av mera så ökar jag mängden nästa gång. Förvänta dig inte att se någon bula som man göra när man matar med gnagare. Om man ger tillräckligt mycket för att se en bula så har man antingen gett för mycket eller fyllt en lunga.

P g a matens egenskaper så kommer den att smältas ganska fort. Man bör kunna upprepa efter 2-3 dagar, men varför? Jag anser sondmatning vara en sista utväg för en matvägrare, för att hålla den vid liv. Jag erbjuder alltid gnagare igen innan nästa sondmatning.

Som mat föredrar jag att använda Gerber’s oxköttsbarnmat. En burk motsvarar i volym ungefär 35 pinkies. Det finns även andra sorter som t ex kalkon och fläsk. Jag tillsätter litet osteoform [1] men man kan använda pulverformiga kalcium/vitaminpreparat efter egen smak. Jag tar ut ett par skedar av barnmaten i en kopp, tillsätter kalciumsupplementet och sedan bara LITET vatten, lite åt gången, tills man får en tillräcklig konsistens. Man får prova runt lite tills man får det som man vill ha det. Jag vill ha det flytande nog för att glida av en sked och rinna ner i en spruta. Däremot vill jag inte ha det alltför lättflytande.

När man har blandningen i sprutan, tillsatt med sprutans öppning uppåt (med kolven uttagen), sätts kolven in en liten bit (att fukta toppen av kolven hjälper). Vänd sedan sprutan med slangen uppåt och knacka sprutan så man får blandningen på botten, tryck sedan in kolven tills blandning börjar komma ut ur katetern för att avlägsna all luft.

När jag fyller den med medicin så suger jag upp medicinen genom slangen, vänder på den och trycker in kolven för att få ut all luft.

Allt annat kan ni fundera ut själva. Jag är klar nu. Jag hoppas ni fann detta till någon hjälp.

[1] Tabletter innehållande 43, % dikalciumfosfat, 11,0% kalciumkarbonat, 9,0% benaska och 1,7% propylenglykol. Ref: Osteo-Form Chewable Tablets, Material Safety Data Sheet, Vet-A-Mix, division of LLOYD, Inc. Översättarens anm.

Översättaren använder en blanding av oxhjärta, kycklinglever, kalk/vitaminpulver samt Sempers vätskeersätting som körts i mixer tills en jämn och homogen smet erhållits för sondmatning med framgång.

Besök gärna författarens hemsida på: http://www.herpo.com. Här finns bra information om Trans-Pecos regionen och dess fauna och mycket annat.